Minna Kurttila


Kohti inhimillisempää
yhteiskuntaa ja työelämää.
Tutkittu tieto, inhimillisyys, kokemus, viisas realismi ja toivo apuna.

Minna Kurttila


Johdon valmentaja, yritysvalmentaja, psykoterapeutti, työnohjaaja/coach, sovittelija ja tietokirjailija

Perustin Arvostamon 2011 ja työni on siitä lähtien ollut hyvin monipuolista. Kaikessa mitä teen tavoitteenani on auttaa ihmisiä voimaan hyvin ja tekemään työnsä hyvin. Minua motivoi suuresti halu auttaa muita ja tuottaa ymmärrystä ihmismielen saloihin.

Taustassani näkyy ihmisen psykologian tuntemus yhdistettynä bisnesosaamiseen. Ihmisten ja organisaatioiden kehittämisessä voidaan hyödyntää psykologisia lainalaisuuksia. Kehittämistyö lähtee itsensä johtamisesta ja toisten arvostuksesta. Hyvässä työelämässä tarvitaan ihmisyyttä ja inhimillisyyttä. Uskon, että työskentely on parasta yhteisessä mielentilassa ja luottamuksen ilmapiirissä. Realismi ja idealismi voivat täydentää toisiaan silloin kun tosiasiat tunnistetaan ja uskalletaan myös unelmoida.

Työni on jo pitkään jakautunut siten, että työskentelen yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioissa coachina / kouluttajana / valmentajana johtoryhmille, johtajille, esihenkilöille ja työyhteisöille. Osan aikaa työskentelen psykoterapeuttina. Keväällä 2021 olin käynnistämässä Fysioksessa psykoterapialiiketoiminnan yksikköä Helsingin Kamppiin ja Mehiläisen yksikköä Helsingin Forumiin syksyllä 2022. Toimin silloin myös molempien yksiköiden esihenkilönä. Nykyään työskentelen osan viikosta psykoterapeuttina Silmuke Oy:ssä.

Ennen kuin ryhdyin yrittäjäksi toimin mm. HRD-pomona, tutkimuspäällikkönä, esihenkilönä ja vastasin sekä taide- että bisnesorganisaatioiden henkilöstön kehittämisestä.

Koulutukseltani olen käyttäytymistieteilijä (KM) ja psykoterapeutti. Olen myös ratkaisukeskeinen valmentaja, työnohjaaja (Story), tietokirjailija ja sovittelija. Olen Suomen Työnohjaajat ry:n, Ratkes ry:n ja Naisjohtajaverkosto Gaia Network ry:n jäsen.

“Luotettava ja sitoutunut työhönsä, hoitaa sen minkä lupaa ja vähän enemmänkin.”

Henkilöstöjohtaja

“Hyvä kouluttaja, karismaattinen esiintyjä.”

Osallistuja työyhteisövalmennuksessa

”Ammattitaitoinen ja innovatiivinen.”

Osallistuja tiimivalmennuksessa

“Rohkea, uskaltaa puhua vaikeistakin asioista.”

Johtaja Haastavat tilanteet -esimieskoulutuksessa

“Osaa opettaa niin, että jokainen ymmärtää.”

Osallistuja työyhteisövalmennuksessa

“Ei vain luennoi, vaan tempaa ihmiset mukaan keskusteluun.”

Johtaja työyhteisövalmennuksessa

”Sai jokaisen osallistujan puhumaan ja osallistumaan.”

Osallistuja tiimivalmennuksessa

“Omaa paljon työelämäkokemusta erilaisista työpaikoista ja sen vuoksi voi esittää monenlaisia käytännön esimerkkejä.”

Toimitusjohtaja esimieskoulutuksessa

“Luo hyvää, myönteistä ja iloista ilmapiiriä.”

Osallistuja tiimivalmennuksessa

“Hyvä tsemppaaja ja sparraaja. Yhdessä hänen kanssaan löytää ratkaisuja.”

Esimies sovitteluprosessissa

Palvelut


Kaikki valmennukset räätälöidään asiakasorganisaation toimintaympäristöön.
Palvelut etänä, hybridinä tai lähivalmennuksina.

Johtamisvalmennusten tavoitteena on edistää esihenkilöiden kykyjä johtaa arjessa, rakentaa luottamusta, visioida, innostaa, huomioida yksilöt ja motivoida. Arvostavan johtamisen avulla esihenkilö saa joukkonsa toimimaan tuloksellisesti.

Teemoina esim. 
• arvostava johtaminen
• valmentava johtaminen
• esihenkilön perustehtävät ja rooli
• johtamisen haastavat vuorovaikutustilanteet
• johtaminen muutoksessa
• YT:n jälkeinen elämä – muutos mahdollisuutena

Johtoryhmävalmennus on johtoryhmän johtamiskäytäntöjen, vuorovaikutuksen, yhteistyön ja johtoryhmänjäsenten toimintatapojen tutkimista, reflektointia ja kehittämistä.

Yleensä parhaimpiin tuloksiin ja ratkaisuihin päästään kun hyödynnetään työyhteisössä olevat osaamiset ja voimavarat. Työyhteisövalmennuksissa voidaan kehittää tehokkaampia työtapoja ja ideoida uusia innovaatioita.

Teemoina esim. 
• oman ajattelu huolto, oman energian ja työn johtaminen
• oman hyvinvoinnin johtaminen
• työyhteisötaidot
• vuorovaikutus kuntoon
• iloa työhön ja rikastava yhteistyö
• muutos mahdollisuutena

Työnohjaus on aina luottamuksellista ja asiakkaan tilannetta arvostavaa. Sen avulla pyritään varmistamaan, että asiakas pääsee asettamiinsa tavoitteisiin.

Ryhmätyönohjauksessa ryhmä saa mahdollisuuden kehittää toimintaansa turvallisessa ilmapiirissä. Ohjaus sovitetaan aina palvelemaan organisaation toimintakulttuuria ja tavoitteita. Tavoitteena on esim. etsiä yhteisiä tavoitteita, kehittää vuorovaikutusta, parantaa työn tuloksellisuutta, työn iloa ja tehokkuutta. Ryhmätyönohjauksesta on myös suuresti apua silloin kun viedään läpi muutosprosesseja tai kohdataan kriisitilanteita.

Yksilötyönohjauksessa voidaan tehokkaasti ja taloudellisesti kehittää yksilöä ja sitä kautta koko organisaation toimintaa. Yksilötyönohjas antaa mahdollisuuden kehittää omaa työtä ja esim. pohtia johtamiseen, organisaation kehittämiseen ja työyhteisön yhteistyöhön liittyviä asioita. Yksilötyönohjaukset sopivat johtajille, esimiehille ja vaativissa tehtävissä tai tilanteissa työskenteleville asiantuntijoille.

Mielestäni psyykkisiä ilmiöitä on hyödyllistä tarkastella monesta eri näkökulmasta. Pyrin vertailemaan ja yhdistämään sitä tietoa ja ymmärrystä, jota on saatu eri psykoterapian suuntauksia tutkimalla. Erilaisia työtapoja valitaan tarpeen mukaan. Keskeistä psykoterapiatyössä on asiakkaan ja psykoterapeutin välille rakentuva turvallinen luottamussuhde sekä yhteinen, aktiivinen työskentely ongelmien ja niiden syiden ymmärtämiseksi sekä tilanteen tai oireiden helpottamiseksi. Ihmisille on tärkeää tulla nähdyksi ja kuulluksi aidon läsnäolon kautta luottamuksen ilmapiirissä. Ihmisellä itsellään on ratkaisun avaimet ja terapiassa voimme yhdessä tutkia ja löytää erilaisia vaihtoehtoja, työkaluja ja ratkaisuja mieltä haittaavien vaikeuksien voittamiseksi.

Vapaita aikoja voi kysellä osoitteesta minna@arvostamo.fi.

Sovittelu tarjoaa keinon ratkoa työyhteisön ristiriitoja. Ulkopuolinen puolueeton sovittelija ohjaa prosessia, jonka lopputuloksena asianosaiset löytävät itse ratkaisun. Sovittelussa yhteisten keskustelujen kautta syntyy sopimus, jonka kaikki osapuolet hyväksyvät ja allekirjoittavat. Sovittelun jälkeen suunnataan katse tulevaisuuteen – keventynein mielin.

Käytössäni
  • Esimiestyön arvioinnit 360
  • WorkPlace Big Five Profile™ persoonallisuusprofiloinnit
  • Ratkaisu- ja voimavarakeskeiset menetelmät
  • Kognitiivisen psykologian menetelmät
  • Mindfulness harjoitteet
  • Positiivisen psykologian tutkimus ja siitä jalostetut menetelmät
  • Myönteisyyttä ja rikastavaa vuorovaikutusta tukevat menetelmät
  • Erilaiset psykologiset mittarit ja arvioinnit

Referenssit


Asia (teoria) ja muu olivat hyvässä tasapainossa eli kokonaisuus oli hyvin rakentunut.
Rohkaisit sekä haastoit meitä sopivasti. Olit lempeä sekä jämäkkä eli juuri mitä toivoimmekin.

Päijät -Hämeen hyvinvointialueella työskentelevät esihenkilöt

Kiitoksia valmennuskokonaisuudesta! Hyvää herättelyä perusasioiden äärelle ja erityiskiitokset taas kerran myös sinulle; yhteistyö ja asioiden ytimeen pääseminen on kanssasi helppoa 😊 Prosessi oli hyvä ja se mistä erityisesti pidän on valmennuksen räätälöinti ja joustavuus, eli että voidaan aidosti ottaa agendalle ne meille tärkeät jutut ja tarpeen mukaan prosessin kuluessa vielä säätää. Eli että ei ole mitään kiveen hakattua skeemaa minkä mukaan edetään, tuli mitä tuli…

Kirsi Korttila, toimitusjohtaja, Työterveys Wellamo Oy

Minna Kurttila on toiminut kouluttajana ja valmentajana Fysioksen ja Diktamenin yhteisessä kehittämishankkeessa. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä esihenkilövalmennuksiin. Valmennukset on aina räätälöity yrityksemme kehittämiskokonaisuuksiin. Minnalla on laaja kokemus johtamisen ja esihenkilötyön kehittämisestä. Olemme erityisesti saaneet tukea esihenkilötyön muutostilanteisiin, etäjohtamiseen sekä arjessa nousevien pulmien puheeksiottamiseen.

Henri Ketola, henkilöstöpäällikkö Diktamen

Palautetta osallistujilta Kauppakamarin Online koulutuksista:

”Minna Kurttilan esille tuomat asiat muistuttivat minua siitä, kuinka tärkeä olen ja kuinka heijastan hyvää/huonoa oloa omaan tiimiini. Pidin myös Minnan tavasta kertoa asioita ihmisläheisesti, ilman monimutkaisia termejä.”

”Hyvä asiantuntija! Kiitos todella paljon! Kuulisin mielelläni lisää esityksiäsi. Hyvä selkeä esitystapa. helppo kuunnella, sisäistää asioita. Selkeä, rauhallinen esitys. Varmaa ja miellyttävää esiintymistä.”

Arja Kuitunen, tuottaja, Helsingin Kauppakamari

Palautetta osallistujilta Farmasian oppimiskeskuksen johtamiskoulutuksista:

”Kokonaisuus oli hyvä. Pelkät faktat ohjeiden sisällöstä toki perusta, mutta Minnan iltapäivä antoi loistavasti eväitä siihen, kuinka toimintaohjeita ja muita asioita voi myydä henkilökunnalle.”

”Monipuolinen ohjelma ja oli erittäin innostavaa johtamiskoulutusta.”

Marikki Peltoniemi, koulutuspäällikkö, Farmasina oppimiskeskus

Olen osallistunut Minna Kurttilan työnohjauksiin ja työvyhteisöalmennuksiin. Pidän siitä, että asioihin tartutaan ja työntekijä haastetaan ottamaan vastuu toiminnastaan. Minna on empaattinen ja kuuntelee aidosti. Monipuolinen osaaminen näkyy varmana otteena luotsata haastaviakin tilanteita eteenpäin. 

Anniina Forsman, yksikön johtaja, Savas-Säätiö sr

Minnan valmennuksella jälleen kerran LSSAVIn johtoryhmä otti kehitysaskelia kohti tehokkaampaa ja tuloksellisempaa työskentelyä. Valmennus oli yhtä aikaa syväluotaava, keskusteleva, kaikki huomioon ottava ja erityisesti lämminhenkinen ja makean huumorin täyteinen. Voiko joryn kehityspäivä olla fiksun realistisesti tuottelias ja samalla hauska? Kyllä voi, Minnan kanssa!

Marja-Liisa Keski-Rauska, johtaja
Harri Varhama, kehittämispäällikkö, johdon tuki
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Minna Kurttilan valmennuksen jälkeen osallistujat kokivat saaneensa tilaisuuksista paremmat valmiudet toimia esimiehinä: muistutusta hyvistä käytännöistä, vinkkejä, työkaluja ja paljon uutta ajateltavaa mukavassa muodossa.

Marjut Parviainen, HR Manager, Teknoware Oy

Minna Kurttila oli erittäin ammattitaitoinen, aurinkoinen ja mukaansatempaava. Hänen avullaan saimme rutkasti uusia toimintatapoja ja ratkaisukeskeisiä ajattelumalleja. Valmennus antoi erinomaiset työkalut arjen haasteiden ratkontaan, ja eväät esimiehenä kasvuun. Hieno kehittävä kokemus. Voimme lämpimästi suositella valmennusta kaikille.

Niina Huhtala, Retailin operatiivinen päällikkö
Hanna Kujala, Retail marketing manager
Finlayson

Olen todella tyytyväinen Minna Kurttilan valmennukseen ja se vastasi sitä, mitä toivoin. Myös osallistujat olivat tyytyväisiä. Päivä synnytti oivalluksia, joissa on pohdittavaa pitkäksi aikaa.

Arja Vainio, Toiminnanjohtaja, SPR Kaakkois-Suomen piiri

Julkaisut


Pomon parhaat ratkaisut – Valmentava käsikirja tiukkoihin tilanteisiin

Myytti synnynnäisesti hyvästä johtajasta joutaa romukoppaan.

Jos kaikki Suomen pomot päättäisivät ryhtyä hyviksi pomoiksi myös tiukoissa tilanteissa, saataisiin Suomi nousuun heti. Kyse on useimmiten vain tahdosta ja viitsimisestä. Pomoilta kaivataan nyt rohkeutta: täytyy luottaa omaan kehittymiskykyynsä ja siihen, että työntekijöissä on paljon enemmän potentiaalia kuin mikä päälle näkyy. Johtamisessa kehittyminen on helppoa, kun saa kiinni valmentavasta, ratkaisukeskeisestä ja myönteisestä johtamisotteesta. Monimutkaisia teorioita ei tarvita.

Esimies kohtaa lähes viikoittain tiukkoja tilanteita, joissa saa olla tarkkana, ettei kuppi mene nurin. ”Pomon parhaat ratkaisut – Valmentava käsikirja tiukkoihin tilanteisiin” tarjoaa esimiehille oivalluttavia kysymyksiä ja konkreettisia työkaluja. Se ei neuvo, vaan valmentaa oman ajattelun johtamiseen, antaa vinkkejä valmentavan johtamisotteen käyttöön eri tilanteissa ja kertoo esimerkkejä todellisesta elämästä.

Kirjan avulla pomot voivat haastaa itsensä ja löytää omiin, ajankohtaisiin tilanteisiin sopivia uudenlaisia ratkaisuja. Kirja vahvistaa ratkaisukeskeistä, valmentavaa johtamisotetta.

Pomon parhaat ratkaisut – Valmentava käsikirja tiukkoihin tilanteisiin

Teoksen uudistetussa painoksessa on otettu aiempaa laajemmin huomioon muun muassa etä- ja hybridijohtamisen sekä monipaikkaisen työn tuomat haasteet. Teoksessa on oivalluttavia kysymyksiä ja konkreettisia työkaluja haasteellisiin arkipäivän tilanteisiin. Kirja vahvistaa ratkaisukeskeistä johtamisotetta ja sen avulla pomot voivat löytää omiin, ajankohtaisiin tilanteisiinsa sopivia uudenlaisia keinoja. Käsikirja sopii kaikille johtamistyötä tekeville, työyhteisön kehittäjille ja alan opiskelijoille.

Kirjaa saa mm. Kauppakamarin kirjakaupasta.

Arvostus – Valmentava kirja esimiehille

Ensimmäinen esimiehille suunnattu työnohjauksellinen kirja, joka toimii lukijan valmentajana oman esimiestyön kehittämisessä ja oppaana haastavissa tilanteissa. Arvostus ottaa kantaa arvostamisen ja inhimillisyyden puolesta työelämässä ja perustelee positiivisen psykologian tutkimuksen avulla, miten arvostava ote on nykyesimiehen tärkein menestystekijä.

Arvostus kannustaa lukijansa työn mielekkyyden kasvattamiseen, oman persoonan ja kokemuksen taitavaan hyödyntämiseen sekä entistä parempaan vapaa-ajan viettoon – hyvän elämän tasapainoon. Kirjaa voivat hyödyntää myös työnohjaajat, valmentajat, henkilöstöammattilaiset, työhyvinvoinnin kehittäjät ja kouluttajat. Kirjan tekijöinä ovat Minna Kurttilan lisäksi Kirsi Saukkola, Tiina Tranberg ja Taina Laane. Kirja on Tammen kustantama (2010).

Ota yhteyttä


Arvostamo / Minna Kurttila
Toimipaikka Helsinki
Toiminta-alue koko Suomi

+358 45 878 4399
minna@arvostamo.fi

Löydät minut myös Silmukkeesta.