Havaitse työuupumus ajoissa

 

Havaitse työuupumus ajoissa

Arvostamo ja Diacor ovat yhdessä kehittäneet uudenlaisen toimintamallin, jolla voidaan vähentää työuupumusta ja sen aiheuttamia kustannuksia. Uudessa mallissa Diacorin työterveyshoitajat koulutetaan löytämään mahdolliset riskitapaukset ja valmentamaan heitä kohti parempaa jaksamista ja stressinhallintaa. ”Ongelmana on tähän asti ollut se, miten voidaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tukea ihmisten jaksamista, motivaatiota ja omaa vastuuta. Kuinka tunnistetaan riskitapaukset ja puututaan syntymässä olevaan ongelmaan ennen sen kärjistymistä”, kuvaa Arvostamon Minna Kurttila. Hänen mukaansa luontevan ratkaisun ongelmaan tarjoavat työterveyshoitajat, jotka työskentelevät työterveyshuollon eturintamassa. ”He näkevät potilaat jo hyvin varhaisessa vaiheessa, minkä ansiosta matalan kynnyksen puuttuminen riskitapauksiin on mahdollista.” Nyt Diacorilla on tarjota toisenlainen lähestymistapa, jossa mahdolliset riskitapaukset saadaan…

Lue lisää