“Vihdoinkin arviointi, joka perustuu vahvuuksien kehittämiseen ja valmentavaan johtamiseen!”

Vaasan yliopiston lähijohtamisen kehittämisen Läike-tutkimuksen tulosten myötä on entistä selvempää, että valmentava johtamisote on ratkaiseva tekijä työntekijöiden hyvinvoinnin ja tuloksellisuuden parantamisessa. Mutta mistä tiedämme millaisia esimiestemme ihmisten johtamisen taidot ovat ja miten niitä kannattaa kehittää?

Valmentavan johtamisen ydintaidot -esimiesarvion avulla päästään käsiksi nimenomaan esimiestaitojen mittaamiseen ja kehittämiseen. Arvioinnin taustalla on valmentavan johtamisen ideologia, positiivinen psykologia ja ratkaisukeskeisyys.

Valmentavan johtamisen ydintaidot –arvion teho perustuu näihin:
1. Kysely, joka ohjaa kehittymään jo heti kysymyksiin vastatessa.
2. Raportti, joka tuo esiin tiimin ajatukset siitä, millaista esimiehen toiminta parhaimmillaan olisi käytännössä.
3. Valmennus, jossa tehdään konkreettinen suunnitelma omien ihmisten johtamisen taitojen kehittämiseksi.

Mitä valmentava johtaminen sitten todella on? Se on arvostavaa, osallistavaa ja tavoitteellista, toiminnan ohjaamista ja suuntaamista. Se ohjaa jokaisen yhteisön jäsenen voimavaroja, tietoja ja taitoja ryhmän ja organisaation käyttöön. Valmentava johtaminen tukee yhteisön kehittymistä ja uusien ratkaisujen syntymistä. Se auttaa ihmisiä motivoitumaan ja löytämään aitoa työn iloa.

Ja mikä tärkeintä – esimiehen taitojen kehittymisestä hyötyy koko työyhteisö.

Valmentavan johtamisen ydintaidot kyselyn saat Arvostamolta.

* Vaasan yliopiston tutkimus 2013 “Lähijohtamisen kehittämisellä parempaa hyvinvointia ja tuloksellisuutta”